Bestyrelse

Oversigt over bestyrelsen for lokalarkivet

Arkivet er en del af JANDERUP SOGNEFORENING. Vi aflægger årsrapport og fremlægger vort regnskab på SOGNEFORENINGENS årlige generalforsamling. Normalt i marts måned.