Kontakt

janderup lokalhistoriske Arkiv

Aktivitetshuset,Nybrovej 32,

6851 Janderup Vestj

TLF.. (Arkivet) 21963130, leder: 40460489

Email: <>