Bøger

Vi sender gerne bøger til interesserede. Bøgernes pris er incl. porto.

Arkivet har 1979 – 1983 sammen med Billum lokalhistoriske Arkiv udgivet bøgerne. JANDERUP og BILLUM SOGNE bind I, -II og -III. Bøgerne indeholder en historisk beskrivelse af sognene fra tidligste tid, beskrivelser af ejendomme med ejerskab og foreningernes historie. Bind I er mest om foreninger, sogn, skole og kirke. Bind II er kommunal historie, sognefogeder, jordemødre og gårdhistorie begyndende med Billum sogn og fortsætter med Janderup sogn. Bind III er gårdhistorie fortsat med Janderup sogn.

Stykpris: 150,-kr.  (Januar 2014)